HS: Identiteettivaras voi saada sakkotuomion

2.9.2015


Suomi uusi rikoslakiaan tietoverkkodirektiivin mukaiseksi

Identiteettivarasta uhkaa perjantaista lähtien sakkotuomio, kun voimaan tulevat tietoverkkorikoksia koskevat lainmuutokset. Niiden jälkeen identiteettivarkautta pidetään rangaistavana itsenäisenä rikoksena.

Identiteettivarkaudesta saa tuomion, jos joku käyttää luvatta toisen henkilötietoja tai tunnistamistietoja. Lisäksi teon on pitänyt aiheuttaa taloudellista vahinkoa tai muuta vähäistä suurempaa haittaa.

Identiteettivarkauden kriminalisoinnilla on haluttu paikata lainsäädännössä oleva aukko, joka koskee lievimpiä tapauksia. Erityisenä ongelmana on pidetty sitä, että valeprofiilitapaukset eivät ole sellaisenaan kuuluneet minkään rikoslain piiriin.

Rikosoikeuden kannalta ongelmattomampia ovat tapaukset, joihin liittyy jokin vakavampi rikos.

"Yleensä, jos identiteettivarkaus tapahtuu, tekoon kytkeytyy jokin vakavampi rikos, esimerkiksi petos tai kunnianloukkaus, jotka sinänsä ovat jo paljon vakavampia tekoja kuin perinteinen identiteettivarkaus. Ne ovat olleet jo pitkälti rangaistavia", kertoo erityisasiantuntija  Sanna Mikkola oikeusministeriöstä.

Identiteettivarkaus on kuitenkin asianomistajarikos, eli asianomistajan pitää ilmoittaa rikos, jotta syyttäjä nostaisi syytteen. Syytettä ei nosteta vastoin asianomistajan tahtoa.

Suomi viilaa tietoverkkorikoksia koskevia lakejaan, jotta säädökset olisivat yhdenmukaisia EU:n tietoverkkorikosdirektiivin kanssa.

Direktiivi hyväksyttiin kaksi vuotta sitten. Sen tarkoituksena on lähentää EU-maiden tietoverkkorikollisuutta koskevia rikosoikeudellisia säännöksiä ja parantaa viranomaisten välistä yhteistyötä.

Perjantaina tuleekin voimaan useita tietoverkkorikoksia koskevia lainmuutoksia. Muutokset koskevat vaaran aiheuttamista tietojenkäsittelylle, vahingontekoa, data vahingontekoa, viestintäsalaisuuden loukkausta, tietojärjestelmän häirintää ja tietomurtoa.

Vastaisuudessa viestintäsalaisuuden loukkauksen ja tietomurron enimmäisrangaistus on kaksi vuotta ja törkeän tietomurron kolme vuotta vankeutta.

Tietoverkkorikosdirektiivin vuoksi lainsäädäntöön on lisätty oma pykälä datavahingonteolle. Siitä saatava enimmäisrangaistus on kaksi vuotta vankeutta, kun tavallisesta vahingonteosta voi saada vain vuoden vankeustuomion.

Lue uutinen: HS 2.9.